Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego – wzór

https://www.druki-formularze.pl/files/fillup/0/2569900/1.png

Współczesne finanse nie mają przed nami właściwie żadnych tajemnic, z łatwością możemy zdobyć niezbędne informacje np. za pośrednictwem infolinii, internetu. Z łatwością możemy także opłacić swój podatek w formie online, jak też wydrukować podanie, czy formularz. Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego – wzór, możemy pozyskać z dedykowanego nam urzędu skarbowego, to znaczy z tego, w którym opłacamy swoje podatki. Obecnie, załatwienie wielu urzędowych spraw jest uzależnione od tego, czy przedłożymy stosowne zaświadczenia, czy będą one poprawnie wypełnione, czy będą zawierały niezbędne dane i co najważniejsze, czy wyrobimy się z tym w terminie.

Co ważne, dokument jakim jest zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego może pozostawać tzw. kartą przetargową w przypadku bardzo wielu urzędowych aktywności i czynności, bez niego załatwienie niektórych spraw może być po prostu niemożliwe. W momencie kiedy chcemy wziąć pożyczkę lub kredyt, zaświadczenie o dochodach, czy też niezaleganiu w podatkach albo rezydencji – jest po prostu konieczne. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia możemy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub w dowolnie wybranym przez nas centrum obsługi interesanta, możemy go także wysłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, albo przekazać poprzez sieć internetową. Pamiętajmy również o uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach – co należy wiedzieć?

Dobrze, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że zaświadczenie o dochodach lub ich braku jest wystawiane, tylko i wyłącznie, na wniosek uprawnionej do tego osoby. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach i przychodach – według  prawa urzędowego – jest sporządzany na odpowiednim, aktualnym druku, który każdy urząd skarbowy przygotowuje we własnym zakresie, w sposób oficjalny. Sam wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach i przychodach wzór, nie zawsze wystarczy. Osoby fizyczne lub podmioty grupowe, które chciałyby zapoznać się ze stanem zaległości podatkowych innego podmiotu – muszą dysponować wówczas jego oficjalną, prawną zgodą (pełnomocnictwem, upoważnieniem). Tego typu wymóg obowiązuje nas w przypadku gdy wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach urząd skarbowy traktuje jako konieczny do wydania na żądanie tzn. nabywającemu przedsiębiorstwo, kontrahentowi podatnika prowadzącego określoną działalność gospodarczą, albo na żądanie banku, czy też sądu.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach lub ich braku – odebranie dokumentu przez osobę trzecią

W chwili, gdy chcemy, aby nasz wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach wzór wypełnienia odebrała osoba trzecia, należy udzielić jej oficjalnego pełnomocnictwa, które będzie imienne. Zgoda może zostać wyrażona na piśmie (musi zawierać czytelny podpis podatnika urzędowo albo notarialnie poświadczony) bądź też możemy zrobić to w formie dokumenty tzw. elektronicznego. Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach? Jest to banalnie proste, albowiem na kwestionariuszu w sposób jak najbardziej czytelne wyjaśnione jest jakie dane należy wprowadzić – oczywiście mowa o naszych personaliach, danych identyfikacyjnych, czytelnym podpisie, jak również o powodzie wyjaśniającym żądanie rzeczonych dokumentów.

Do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo też takiego, który stwierdza stan danych zaległości, związanych np. z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezbędna będzie nam zgoda na piśmie w formie dokumentu elektronicznego, który zawiera dane takie jak : identyfikator podatkowy, imię oraz nazwisko, nazwę i adres (pobytu, zameldowania, zamieszkania, miejsca, siedziby). Dokument ten nie jest czasochłonny, a jego złożenie nie powinno sprawiać najmniejszych problemów.

Dodatkowo, co może wydawać się pocieszające, po pozytywnym złożeniu wniosku o jego wydanie urzędy skarbowe mają tylko 7 dni – od daty złożenia – na przygotowanie żądanej przez nas odpowiedzi. Oczywiście, należy liczyć się z tym, że jeśli w naszym wniosku będą błędny albo jeśli z jakichś powodów będzie on niekompletny, to wówczas czas oczekiwania na pożądaną odpowiedź wydłuży się, a my zostaniemy wezwani do pisemnego uzupełnienia powstałych braków.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *